Công ty T.P Việt Nam chúc mừng sự thành công của Lễ Công Bố Quyết Định thành lập Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngành Làm Đẹp Việt Nam

Công ty T.P Việt Nam chúc mừng sự thành công của Lễ Công Bố Quyết Định thành lập Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngành Làm Đẹp Việt Nam (khu vực phía Nam). Chúc Ban lãnh đạo Viện luôn tràn đầy nhiệt huyết và sẽ có những hoạt động ý nghĩa, góp phần phát triển ngành làm đẹp nước nhà!!!
Công ty T.P Việt Nam chúc mừng sự thành công của Lễ Công Bố Quyết Định thành lập Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngành Làm Đẹp Việt Nam (khu vực phía Nam). Chúc Ban lãnh đạo Viện luôn tràn đầy nhiệt huyết và sẽ có những hoạt động ý nghĩa, góp phần phát triển ngành làm đẹp nước nhà!!!
                                                                                                                                                                                            HCM,19/07/2019
Bạn đã đưa sản phẩm vào danh sách đơn dặt hàng thành công


Tiếp tục chọn hàng Đơn hàng
×