Thuốc uốn tóc dưỡng chất trái bắp - 110ml x 2 + 15ml - Mã số C69

Thuốc uốn trái bắp được kết hợp với tinh dầu trái bắp mang lại mái tóc bóng mượt đầy sức sống. - Sử dụng cho tóc yếu, tóc hư tổn do trải qua hóa chất nhiều lần.

Bảng màu sản phẩm Thuốc uốn tóc dưỡng chất trái bắp - 110ml x 2 + 15ml - Mã số C69

×

Bạn đã đưa sản phẩm vào danh sách đơn dặt hàng thành công


Tiếp tục chọn hàng Đơn hàng
×