Thuốc nhuộm tóc Highlight trực tiếp - 60ml + 20gr - Mã số CV15

Nhuộm light trực tiếp từ mọi nền tóc. Len màu nhanh, sáng, đẹp như ý mà không qua giai đoạn tẩy tóc.Có 3 màu: 1.Vàng hạt dẻ. 2.Cam 3.Hồng tía

Bảng màu sản phẩm Thuốc nhuộm tóc Highlight trực tiếp - 60ml + 20gr - Mã số CV15

×

Bạn đã đưa sản phẩm vào danh sách đơn dặt hàng thành công


Tiếp tục chọn hàng Đơn hàng
×